Information Desk
श्री जयनारायण व्यास शिक्षण संस्थान, जोधपुर।
कार्यकारिणी समिति
श्री जे.के. व्यास : अध्यक्ष 02912620512
प्रो. पी.एम. जोशी :   9414116636
श्री के.सी. व्यास :   02912612715
डाॅ. भीमराज व्यास :   02912635289
प्रो. एन.डी. पुरोहित :   9314714601
प्रो. के.एन. व्यास :   9414133366
ई. के.सी. बोहरा :   9829852102
ई. जी.पी. व्यास :   9950063261
प्रो. एस.पी. व्यास : सचिव 9828252152
डाॅ. आर.के. व्यास :   9829025894
श्री श्याम लाल हर्ष : कोषाध्यक्ष 9829027388
ई. विनोद व्यास :   9414135838
श्री राधा किशन रामदेव :   9414136470
श्री सूरज प्रकाश व्यास :   8003997626
डाॅ. रंजना उपाध्याय :   9468557781
डाॅ. ममता भाटी :   9928121644
डाॅ. डी.एस. खींची :   02912511456
प्रो. सुधि राजीव :   02912430868
सुश्री शिवांगी दवे :   9530347247
डाॅ. मनोरमा उपाध्याय :   9414141766
प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, पाली :    

महिला पी.जी. महाविद्यालय, जोधपुर।
प्रबन्ध समिति

डॉ. आर.पी. व्यास : अध्यक्ष 2615605/2649051
डॉ. बी.आर. व्यास : उपाध्यक्ष 2635299
श्री जगदीशचन्द्र व्यास : सचिव 2728877, 9784600207
श्री किशनचन्द्र व्यास : कोषाध्यक्ष 2612715
डॉ. आर.के. व्यास : सह सचिव 9829025894
डॉ. एनडी पुरोहित : सदस्य 9314714601
डॉ. एस.पी. व्यास : सदस्य 9828252152
डॉ. जे.के. व्यास : सदस्य 2620512/9602695091
श्री एम.एल. व्यास : सदस्य 9414128533
डॉ. नटवरराज कल्ला : सदस्य 9314720267
श्री पी.एम. जोशी : सदस्य 2624833/9414116636
डॉ. मनोरमा उपाध्याय, प्राचार्य महिला पी.जी. महाविद्यालय : सदस्य 9414141766
डॉ. निशी माथुर : सदस्य 2649051/2430226/9414128040
डॉ. मनीषा व्यास : सदस्य 9414491414
डॉ. डी.एस. खींची (विश्वविद्यालय प्रतिनिधि) : सदस्य 9414128040
डॉ. सुधि राजीव कमला नेहरू महाविद्यालय जोधपुर। : सदस्य 9414130868
प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, पाली : सदस्य 02932226452
श्रीमती ओमकुमारी व्यास : सदस्य 2440955/9414478514
डॉ. कमल मोहनोत : सदस्य 2513539
श्री राधाकिशन रामदेव : सदस्य 9414136470
श्रीमती हिना फारूकी : सदस्य 2755892
विशेष आमंत्रित      
डॉ. ओम जोधावत : सदस्य 9829024960
डॉ. श्री एस.पी.व्यास : सदस्य  
श्री कृष्ण व्यास : सदस्य 9414135389
श्री नरेन्द्र बोहरा :    
श्री अशोक पुरोहित :